“Stymulus” to niepubliczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna działająca na terenie Krakowa. Jej zespół tworzą wysokiej klasy psycholodzy, pedagodzy, logopedzi oraz fizjoterapeuci, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie w pracy z problemami rozwojowymi, ruchowymi i językowymi dzieci i młodzieży. Poradnia nastawiona jest nie tylko na leczenie już występujących zaburzeń, ale również profilaktykę. Poradnia dysponuje odpowiednimi narzędziami oraz wiedzą pozwalającymi na postawienie diagnozy na bardzo wczesnym etapie, a tym samym zminimalizowania ryzyka rozwoju zaburzenia i poważnego upośledzenia funkcjonowania oraz wdrożenia oddziaływań terapeutycznych w optymalnym momencie.

Placówka funkcjonuje w zgodzie z zasadą całościowego podejścia do problemu, w którym za istotne uważa się włączanie rodziców w proces terapeutyczny. Założenie to najpełniej urzeczywistniane jest podczas terapii wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (WWRD). Zajęcia z obszaru WWRD dedykowane są dzieciom z orzeczoną niepełnosprawnością lub zagrożonym niepełnosprawnością od narodzenia do rozpoczęcia nauki w szkole. Dla małych pacjentów przygotowywany jest kompleksowy program oddziaływań zorientowanych na stymulowanie rozwoju społecznego, poznawczego i motorycznego. Efektywność leczenia uzależniona jest nie tylko od pracy specjalistów z wielu obszarów, ale również działań podejmowanych przez rodziców. Dlatego są też oni na bieżąco informowani o poziomie rozwoju dziecka, poczynionych postępach, aktualnych potrzebach rozwojowych oraz możliwościach pracy z nim w domu.

Niepubliczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna “Stymlus” prowadzi również zajęcia z obszaru integracji sensorycznej. U podstaw wielu zaburzeń leży bowiem nieprawidłowa integracja sensoryczna tj. trudności ze skoordynowaniem informacji odbieranych przez różne zmysły. Terapia ukierunkowanej zabawy i podążania za potrzebami dziecka pozwala wykształcić zdolność do właściwego odbioru oraz analizy bodźców. Co bardzo ważne jest niezwykle atrakcyjna dla maluchów – prowadzona przy mocy wielu pomocy edukacyjnych (np. trampoliny, tunele, huśtawki) i przy wykorzystaniu różnorodnych technik, które odpowiednio eliminują lub dostarczają odpowiednio silnych bodźców, stosowanie do tego, czy mamy do czynienia z nadwrażliwością, czy podwrażliwością sensoryczną.