Oprogramowanie Comarch

Możliwości, jakie daje dzisiejsze nowoczesne oprogramowanie, pozwalają na sprawne i efektywne zarządzanie przedsiębiorstwami każdej wielkości i to niezależnie od charakteru działalności. Z myślą o potrzebach małych i średnich firm powstało oprogramowanie Comarch ERP Optima. Jest ono podzielone na kilka modułów, za pomocą których możemy zarządzać poszczególnymi obszarami: księgowością, zarządzaniem, fakturowaniem, handlem z magazynem czy przeprowadzaniem archiwizacji danych. Dzięki temu, że oprogramowanie Comarch ERP Optima składa się z kilki elementów każde przedsiębiorstwo może swobodnie dopasować tryb oprogramowania z uwagi na poszczególne moduły.

Co składa się na oprogramowanie Comarch?

Jednym z modułów jest Comarch ERP Optima. Służy on do wystawiania faktur dotyczących sprzedaż, zakupu oraz faktur korygujących, zaliczkowych i paragonów. Można uzupełnić go o dodatek Kasa/Bank, co usprawni przepływ pieniędzy. Informacje są aktualizowane, a dokumenty można wystawiać również w innych walutach. Oprogramowanie Comarch ułatwia prowadzenie księgowości każdego rodzaju – od ryczałtu po księgi rachunkowe aż do kompleksowej księgowości firmy. W tym modelu znajdziemy części dotyczące środków trwałych oraz kadr i płac. Comarch ERP Optima to również zarządzanie – analizy, CRM, sprawowanie kontroli nad obiegiem dokumentów. Dzięki temu zebrane w systemie dane – na przykład odnośnie klientów czy przeprowadzanych transakcji – można zamienić w cenne dla firmy informacje.

W systemie znalazło się również miejsce dla modułu odpowiedzialnego za archiwizację danych – iBard24 Backup Online. Dzięki niemu archiwizowanie danych jest pewne, szybkie oraz bezpieczne. Firmy nie muszą dłużej przejmować się możliwością utraty informacji. Aplikacja jest instalowana w mniej niż 5 minut, za to każdy cykl archiwizacyjny jest przeprowadzany automatycznie. Ostatnim z dostępnych modułów jest Handel z magazynem, dzięki któremu firmy zajmujące się handlem usprawnią swoją pracę – zaczynając od zarządzania magazynem, poprzez sprzedaż i relacje z odbiorcami, aż do serwisu i działalność związaną z e-commerce.